heart  MONG ACE HÀI LÒNG KHI SỬ DỤNG VÀ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI GAMEVNN.NET heart 


Hướng dẫn

Cách tạo cú pháp sms

1. Garena

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cần nạp vào web sau: https://napthe.vn/ và chọn game cần nạp.
Bước 2: Chọn sms viettel => Chọn gói nạp => Chọn "Xử lí thanh toán".

Bước 3: Copy cú pháp rồi dán vào GỬI SMS GAME 


2. VNG 

* Các game khác của VNG thì lấy cú pháp gần tương tự như nhau

Bước 1: Truy cập web sau: https://pay.zing.vn/ , tìm game cần nạp và đăng nhập.
Bước 2: Chọn máy chủ, chọn nhân vật


Bước 3: Chọn "Nạp bằng SMS" => Chọn gói cần nạp => Chọn "Xác nhận"


Bước 4: Coppy cú pháp rồi dán vào GỬI SMS GAME 


3. VTC

Bước 1: Truy cập web sau: https://vtcgame.vn/nap-vcoin/qua-sms.html và đăng nhập
Bước 2: Chọn game => Chonh gói nạp => chọn "Cú pháp"Bước 3: Coppy cú pháp rồi dán vào GỬI SMS GAME 

© Copyright 2018
All Rights Reserved